RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit., a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, iż:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alicja Macur , adres korespondencyjny: ul. Zdrojowa 28/31, 33 - 380 Krynica Zdrój,

adres email: dietanaroslinach@gmail.com.

[Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania] Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 1. w celu przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowo - treningowego ( dane osobowe zwykłe). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przygotowanie Planu żywieniowo-treningowego
 2. w celu przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowo - treningowego ( dane osobowe szczególnych kategorii - dotyczące stanu zdrowia). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 9 ust.2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością przygotowania Planu żywieniowo - treningowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem
 3. w celu przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowo - treningowego ( dane osobowe wizerunkowe - zdjęcie sylwetki) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością przygotowania Planu żywieniowo - treningowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem
 4. w celu kontaktu i obsługi zapytań. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwości kontaktu ( przesyłania danych do Planu żywieniowo-treningowego) i udzielania odpowiedzi zadanych drogą mailową.
 5. w celach marketingowy: wysyłanie ofert świadczonych usług, informacji o promocjach Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, zaś udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

[Odbiorcy] Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorców:

[Okres przechowywania] Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. dane osobowe zwykłe przetwarzane w celu przygotowania Planu żywieniowo-treningowego przechowywane będą przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody lub przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody lub przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.

[Prawa] Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych

 • prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie wypełnienia oświadczenia o cofnięciu zgody i wysłanie drogą elektroniczną na adres: dietanaroslinach@gmail.com
 • Nie zależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula sporządzona 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Klauzuli informacyjnej. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na mojej stronie. Będę informować o każdej zmianie treści Klauzuli Informacyjnej, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystam z Pani /Pana danych osobowych lub Pani/Pana praw.

 • O mnie

   

  Cześć! Nazywam się Alicja. Jestem dietetykiem oraz trenerem personalnym. Uwielbiam gotować, wymyślać nowe przepisy oraz uprawiać sport. Na tej stronie dzielę się wiedzą, przepisami kulinarnymi oraz ciekawostkami ze świata sportu i dietetyki.

 • Instagram

 • Tutaj mnie znajdziesz