RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit., a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, iż:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alicja Macur , adres korespondencyjny: ul. Zdrojowa 28/31, 33 - 380 Krynica Zdrój,

adres email: dietanaroslinach@gmail.com.

[Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania] Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 1. w celu przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowo - treningowego ( dane osobowe zwykłe). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przygotowanie Planu żywieniowo-treningowego
 2. w celu przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowo - treningowego ( dane osobowe szczególnych kategorii - dotyczące stanu zdrowia). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 9 ust.2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością przygotowania Planu żywieniowo - treningowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem
 3. w celu przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowo - treningowego ( dane osobowe wizerunkowe - zdjęcie sylwetki) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością przygotowania Planu żywieniowo - treningowego. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem
 4. w celu kontaktu i obsługi zapytań. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwości kontaktu ( przesyłania danych do Planu żywieniowo-treningowego) i udzielania odpowiedzi zadanych drogą mailową.
 5. w celach marketingowy: wysyłanie ofert świadczonych usług, informacji o promocjach Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, zaś udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

[Odbiorcy] Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorców:

[Okres przechowywania] Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. dane osobowe zwykłe przetwarzane w celu przygotowania Planu żywieniowo-treningowego przechowywane będą przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody lub przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody lub przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.

[Prawa] Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych

 • prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie wypełnienia oświadczenia o cofnięciu zgody i wysłanie drogą elektroniczną na adres: dietanaroslinach@gmail.com
 • Nie zależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula sporządzona 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Klauzuli informacyjnej. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na mojej stronie. Będę informować o każdej zmianie treści Klauzuli Informacyjnej, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystam z Pani /Pana danych osobowych lub Pani/Pana praw.

 • O mnie

   

  Cześć! Nazywam się Alicja. Jestem dietetykiem oraz trenerem personalnym. Uwielbiam gotować, wymyślać nowe przepisy oraz uprawiać sport. Na tej stronie dzielę się wiedzą, przepisami kulinarnymi i ciekawostkami ze świata sportu i dietetyki.

 • Instagram

 • Tutaj mnie znajdziesz